ONZE MISSIE

Lier shopping wil het succes en de gedrevenheid van de Lierse handelaars bevorderen door de actieve verbinding te maken met de Stad Lier en in nauwe samenwerking met de stadsdiensten acties en evenementen voor shoppers en/of handelaars uit te werken met als doel het winkelen in onze mooie historische stad te promoten.

Lidgeld 2019

Met de start van dit nieuwe jaar is natuurlijk ook het moment aangebroken om het lidmaatschap te vernieuwen. Het lidgeld bedraagt ook dit jaar slechts 90 EUR. Je steunt daarmee onze werking, en … je krijgt er ook heel wat voor in de plaats.

Op zijn minst toon je je met het lidmaatschap solidair met de andere handelaars in Lier. Samen staan we sterker.

Privacybeleid

Als lid zullen je mailadres en je basis adresgegevens in onze database worden bewaard, enkel met het doel om u verder op de hoogte te kunnen houden van onze activiteiten. Wij geven deze informatie geenszins door aan derden. U hebt tevens ten alle tijde het recht om uw informatie in onze database te raadplegen, wijzigingen te vragen of de vermelding te laten wissen. Wens je meer info, stuur dan een bericht naar info@liershopping.be.

Word bestuurslid!

We roepen iedereen die zich geroepen voelt ook op om zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Geef je kandidatuur door aan één van onze bestuursleden, of mail bestuur@liershopping.be, liefst ten laatste één week voor de algemene vergadering

BESTUURSLEDEN

Judith Van Ouytsel (voorzitter) | ‘t Koffiehoekje | van.ouytsel.co@telenet.be
Jos Tobback (penningmeester) | voorzitter Economische Raad | jos.tobback@gmail.com
Claudia De Moor (secretaris) | Vosschemie | cdm@vosschemie-benelux.com
Leo Deprince | Garage Deprince | leo@deprince.be
Annick Nauwelaerts | Optiek Nauwelaerts | annick.nauwelaerts@telenet.be
Katelijne De Preeuw | Oil&Vinegar | Lier@oilvinegar.be
Wim Cotemans | De Snoepdoos | wim@desnoepdoos.be

Lier voluit op de kaart als gezellige, uitnodigende en efficiënte winkelstad

BE 0665.758.510

info@liershopping.be

info@liershopping.be

Lier Shopping vzw | Rechtestraat 29 | 2500 Lier

Lier Shopping vzw | Rechtestraat 29 | 2500 Lier

bank: BE24 7360 3435 4838